Dosen

Profil Nur'ain

Nama : Nur'ain, M.Ag
NIP : 19730312 199903 2 001
NIDN : 2012037301
Program Studi : Bahasa dan Sastra Arab
Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya
Jenis Pegawai | Status : Pegawai Negeri Sipil | Tugas Belajar
Jabatan Akademik | Golongan : Lektor | III/C
Email :
Pendidikan Terakhir : S2

Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Nur'ain, M.Ag Di Semester Genap TA 2018/2019
Belum Ada Kelas.

No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus
1. S2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Pendidikan Islam M. A. 2004
2. S1 IAIN Syarif Hidayatullah Bahasa Dan Sastra Arab S.S 1997

  • Mengasuh dan Mengisi pengajian rutin pada Majlis Talim Az-Zahra Jati Sawit Bale Catur Gamping, 2015

  • Nilai-nilai kehidupan dalam pusisi Al-Mutanabb dalam ADABIYYAT, 2015