Dosen

Profil Sri Roviana

Nama : Sri Roviana
NIP : 19740919 000000 2 301
NIDN : -
Program Studi : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Jenis Pegawai | Status : Honorer | Tidak Aktif2
Jabatan Akademik | Golongan : -
Email : -
Pendidikan Terakhir : -

Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Sri Roviana Di Semester Genap TA 2018/2019
Belum Ada Kelas.