Dosen

Profil B. J. Sujibto

Nama : B. J. Sujibto
NIP : 19860224 000000 1 301
NIDN : -
Program Studi : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Jenis Pegawai | Status : Data Tester | Tidak Aktif2
Jabatan Akademik | Golongan : -
Email : -
Pendidikan Terakhir : -

Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh B. J. Sujibto Di Semester Genap TA 2018/2019
Belum Ada Kelas.