Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Tauhid
Nama Asing -
Program Studi Bahasa dan Sastra Arab
Kurikulum BAHASA DAN SASTRA ARAB 2013
Muatan Mata Kuliah -
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL UMUM
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 1

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

No Kurikulum Lama Kode MK Lama Nama Mata Kuliah Lama
1. BAHASA DAN SASTRA ARAB 2011 BSA-321 Tauhid/Ilmu Kalam

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2013/2014 SEMESTER GANJIL A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
2. 2013/2014 SEMESTER GANJIL B Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
3. 2013/2014 SEMESTER GANJIL C Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
4. 2013/2014 SEMESTER GANJIL D Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
5. 2013/2014 SEMESTER GANJIL E Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
6. 2013/2014 SEMESTER GANJIL F Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
7. 2014/2015 SEMESTER GANJIL A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
8. 2014/2015 SEMESTER GANJIL B Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
9. 2014/2015 SEMESTER GANJIL C Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
10. 2014/2015 SEMESTER GANJIL D Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
11. 2014/2015 SEMESTER GANJIL E Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
12. 2014/2015 SEMESTER PENDEK A Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.A
(19710616 199703 1 003)
13. 2015/2016 SEMESTER GANJIL A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
14. 2015/2016 SEMESTER GANJIL B Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
15. 2015/2016 SEMESTER GANJIL C Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
16. 2015/2016 SEMESTER GANJIL D Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
17. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
18. 2017/2018 SEMESTER PENDEK A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
19. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)