Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Skripsi
Nama Asing -
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Kurikulum MPI 2013
Muatan Mata Kuliah -
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL UMUM
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 6
Semester Paket 8

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2015/2016 SEMESTER GANJIL A Dr. Zainal Arifin, S.Pd.I, M.S.I
(19800324 200912 1 002)
2. 2015/2016 SEMESTER GANJIL B Dr. Imam Machali, S.Pd.I., M.Pd
(19791011 200912 1 005)
3. 2015/2016 SEMESTER GANJIL C Drs. H. Mangun Budiyanto, M.S.I
(19551219 198503 1 001)
4. 2015/2016 SEMESTER GANJIL D Drs Misbah Ulmunir, M.Si
(19550106 199303 1 001)
5. 2015/2016 SEMESTER GANJIL E Dra. Nurrohmah, M.Ag.
(19550823 198303 2 002)
6. 2015/2016 SEMESTER GANJIL F Dr. Subiyantoro, M.Ag.
(19590410 198503 1 005)
7. 2015/2016 SEMESTER GANJIL G Dr. Ahmad Arifi, M.Ag.
(19661121 199203 1 002)
8. 2015/2016 SEMESTER GANJIL H RINDUAN ZAEN
(19700407 199703 1 001)
9. 2015/2016 SEMESTER GENAP A Drs Misbah Ulmunir, M.Si
(19550106 199303 1 001)
10. 2015/2016 SEMESTER GENAP B Dr. Zainal Arifin, S.Pd.I, M.S.I
(19800324 200912 1 002)
11. 2015/2016 SEMESTER GENAP C Dr. Subiyantoro, M.Ag.
(19590410 198503 1 005)
12. 2015/2016 SEMESTER GENAP D Dr. Hj. Juwariyah, M.Ag
(19520526 199203 2 001)
13. 2015/2016 SEMESTER GENAP E Dr. Na'imah, M.Hum
(19610424 199003 2 002)
14. 2015/2016 SEMESTER GENAP F Dra. Wiji Hidayati, M.Ag
(19650523 199103 2 010)
15. 2015/2016 SEMESTER GENAP G Dra. Nurrohmah, M.Ag.
(19550823 198303 2 002)
16. 2015/2016 SEMESTER GENAP H Drs. M. Jamroh, M.Si.
(19560412 198503 1 007)
17. 2015/2016 SEMESTER GENAP I Drs. H. Mangun Budiyanto, M.S.I
(19551219 198503 1 001)
18. 2015/2016 SEMESTER GENAP J Drs. Edy Yusuf Nur Samsu Santosa, M.Si
(19671226 199203 1 001)
19. 2015/2016 SEMESTER GENAP K Dr. Imam Machali, S.Pd.I., M.Pd
(19791011 200912 1 005)
20. 2015/2016 SEMESTER GENAP L RINDUAN ZAEN
(19700407 199703 1 001)
21. 2015/2016 SEMESTER GENAP M Dr. Ahmad Arifi, M.Ag.
(19661121 199203 1 002)
22. 2015/2016 SEMESTER GENAP N Muhammad Qowim, S.Ag., M.Ag.
(19790819 200604 1 002)
23. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Dr. Subiyantoro, M.Ag.
(19590410 198503 1 005)
24. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Dr. Zainal Arifin, S.Pd.I, M.S.I
(19800324 200912 1 002)
25. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Prof. Dr. Abdul Rahman Assegaf, M.Ag
(19640312 199503 1 001)
26. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D Dr. Hj. Juwariyah, M.Ag
(19520526 199203 2 001)
27. 2016/2017 SEMESTER GANJIL E Dr. Na'imah, M.Hum
(19610424 199003 2 002)
28. 2016/2017 SEMESTER GANJIL F Dr. Ahmad Arifi, M.Ag.
(19661121 199203 1 002)
29. 2016/2017 SEMESTER GANJIL G Dra. Nurrohmah, M.Ag.
(19550823 198303 2 002)
30. 2016/2017 SEMESTER GANJIL H Drs Misbah Ulmunir, M.Si
(19550106 199303 1 001)
31. 2016/2017 SEMESTER GANJIL I Muhammad Qowim, S.Ag., M.Ag.
(19790819 200604 1 002)
32. 2016/2017 SEMESTER GANJIL J Dr. Imam Machali, S.Pd.I., M.Pd
(19791011 200912 1 005)
33. 2016/2017 SEMESTER GANJIL K Drs. M. Jamroh, M.Si.
(19560412 198503 1 007)
34. 2016/2017 SEMESTER GANJIL L Drs. H. Mangun Budiyanto, M.S.I
(19551219 198503 1 001)
35. 2016/2017 SEMESTER GANJIL M Dra. Wiji Hidayati, M.Ag
(19650523 199103 2 010)
36. 2016/2017 SEMESTER GANJIL N RINDUAN ZAEN
(19700407 199703 1 001)
37. 2016/2017 SEMESTER GANJIL O Drs. Edy Yusuf Nur Samsu Santosa, M.Si
(19671226 199203 1 001)
38. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Dr. Imam Machali, S.Pd.I., M.Pd
(19791011 200912 1 005)
39. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Dr. Zainal Arifin, S.Pd.I, M.S.I
(19800324 200912 1 002)
40. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Dr. Ahmad Arifi, M.Ag.
(19661121 199203 1 002)
41. 2016/2017 SEMESTER GENAP D Dr. Subiyantoro, M.Ag.
(19590410 198503 1 005)
42. 2016/2017 SEMESTER GENAP E Dra. Nurrohmah, M.Ag.
(19550823 198303 2 002)
43. 2016/2017 SEMESTER GENAP F Drs Misbah Ulmunir, M.Si
(19550106 199303 1 001)
44. 2016/2017 SEMESTER GENAP G Drs. H. Mangun Budiyanto, M.S.I
(19551219 198503 1 001)
45. 2016/2017 SEMESTER GENAP H RINDUAN ZAEN
(19700407 199703 1 001)
46. 2016/2017 SEMESTER GENAP I Muhammad Qowim, S.Ag., M.Ag.
(19790819 200604 1 002)
47. 2016/2017 SEMESTER GENAP J Dra. Wiji Hidayati, M.Ag
(19650523 199103 2 010)
48. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Dr. Imam Machali, S.Pd.I., M.Pd
(19791011 200912 1 005)
49. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Dr. Zainal Arifin, S.Pd.I, M.S.I
(19800324 200912 1 002)
50. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Dr. Ahmad Arifi, M.Ag.
(19661121 199203 1 002)
51. 2017/2018 SEMESTER GANJIL D Prof. Dr. Abdul Rahman Assegaf, M.Ag
(19640312 199503 1 001)
52. 2017/2018 SEMESTER GANJIL E Dr. Na'imah, M.Hum
(19610424 199003 2 002)
53. 2017/2018 SEMESTER GANJIL F Dra. Nurrohmah, M.Ag.
(19550823 198303 2 002)
54. 2017/2018 SEMESTER GANJIL G Drs Misbah Ulmunir, M.Si
(19550106 199303 1 001)
55. 2017/2018 SEMESTER GANJIL H Muhammad Qowim, S.Ag., M.Ag.
(19790819 200604 1 002)
56. 2017/2018 SEMESTER GANJIL I Drs. M. Jamroh, M.Si.
(19560412 198503 1 007)
57. 2017/2018 SEMESTER GANJIL J Drs. H. Mangun Budiyanto, M.S.I
(19551219 198503 1 001)
58. 2017/2018 SEMESTER GANJIL K Dra. Wiji Hidayati, M.Ag
(19650523 199103 2 010)
59. 2017/2018 SEMESTER GANJIL L Dr. Subiyantoro, M.Ag.
(19590410 198503 1 005)
60. 2017/2018 SEMESTER GANJIL M RINDUAN ZAEN
(19700407 199703 1 001)
61. 2017/2018 SEMESTER GANJIL N Drs. Edy Yusuf Nur Samsu Santosa, M.Si
(19671226 199203 1 001)
62. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Dr. Imam Machali, S.Pd.I., M.Pd
(19791011 200912 1 005)
63. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Dr. Zainal Arifin, S.Pd.I, M.S.I
(19800324 200912 1 002)
64. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Dr. Ahmad Arifi, M.Ag.
(19661121 199203 1 002)
65. 2017/2018 SEMESTER GENAP D Dr. Subiyantoro, M.Ag.
(19590410 198503 1 005)
66. 2017/2018 SEMESTER GENAP E Drs. H. Mangun Budiyanto, M.S.I
(19551219 198503 1 001)
67. 2017/2018 SEMESTER GENAP F Dr. Na'imah, M.Hum
(19610424 199003 2 002)
68. 2017/2018 SEMESTER GENAP G Drs. M. Jamroh, M.Si.
(19560412 198503 1 007)
69. 2017/2018 SEMESTER GENAP H Drs Misbah Ulmunir, M.Si
(19550106 199303 1 001)
70. 2017/2018 SEMESTER GENAP I Dra. Wiji Hidayati, M.Ag
(19650523 199103 2 010)
71. 2017/2018 SEMESTER GENAP J Drs. Edy Yusuf Nur Samsu Santosa, M.Si
(19671226 199203 1 001)
72. 2017/2018 SEMESTER GENAP K RINDUAN ZAEN
(19700407 199703 1 001)
73. 2017/2018 SEMESTER GENAP L Muhammad Qowim, S.Ag., M.Ag.
(19790819 200604 1 002)
74. 2017/2018 SEMESTER GENAP M Siti Nur Hidayah, S.Th.I., M.Sc.
(19801001 201503 2 003)
75. 2017/2018 SEMESTER GENAP N Dra. Nurrohmah, M.Ag.
(19550823 198303 2 002)
76. 2017/2018 SEMESTER GENAP O Miftahus Sa'adah, S.Pd.I., M.Ed.
(19821019 201503 2 002)
77. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Dr. Imam Machali, S.Pd.I., M.Pd
(19791011 200912 1 005)
78. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Dr. Zainal Arifin, S.Pd.I, M.S.I
(19800324 200912 1 002)
79. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Dr. Ahmad Arifi, M.Ag.
(19661121 199203 1 002)
80. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D Dra. Nurrohmah, M.Ag.
(19550823 198303 2 002)
81. 2018/2019 SEMESTER GANJIL E Drs Misbah Ulmunir, M.Si
(19550106 199303 1 001)
82. 2018/2019 SEMESTER GANJIL F Drs. H. Mangun Budiyanto, M.S.I
(19551219 198503 1 001)
83. 2018/2019 SEMESTER GANJIL G Drs. M. Jamroh, M.Si.
(19560412 198503 1 007)
84. 2018/2019 SEMESTER GANJIL H Drs. Edy Yusuf Nur Samsu Santosa, M.Si
(19671226 199203 1 001)
85. 2018/2019 SEMESTER GANJIL I RINDUAN ZAEN
(19700407 199703 1 001)
86. 2018/2019 SEMESTER GANJIL J Muhammad Qowim, S.Ag., M.Ag.
(19790819 200604 1 002)
87. 2018/2019 SEMESTER GANJIL K Dra. Wiji Hidayati, M.Ag
(19650523 199103 2 010)
88. 2018/2019 SEMESTER GANJIL L Siti Nur Hidayah, S.Th.I., M.Sc.
(19801001 201503 2 003)
89. 2018/2019 SEMESTER GANJIL M Miftahus Sa'adah, S.Pd.I., M.Ed.
(19821019 201503 2 002)
90. 2018/2019 SEMESTER GANJIL N Dr. Subiyantoro, M.Ag.
(19590410 198503 1 005)
91. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Dr. Imam Machali, S.Pd.I., M.Pd
(19791011 200912 1 005)
92. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Dr. Zainal Arifin, S.Pd.I, M.S.I
(19800324 200912 1 002)
93. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Dr. Ahmad Arifi, M.Ag.
(19661121 199203 1 002)
94. 2018/2019 SEMESTER GENAP D Dr. Subiyantoro, M.Ag.
(19590410 198503 1 005)
95. 2018/2019 SEMESTER GENAP E Drs. H. Mangun Budiyanto, M.S.I
(19551219 198503 1 001)
96. 2018/2019 SEMESTER GENAP F Dra. Nurrohmah, M.Ag.
(19550823 198303 2 002)
97. 2018/2019 SEMESTER GENAP G Drs. M. Jamroh, M.Si.
(19560412 198503 1 007)
98. 2018/2019 SEMESTER GENAP H Drs Misbah Ulmunir, M.Si
(19550106 199303 1 001)
99. 2018/2019 SEMESTER GENAP I Dra. Wiji Hidayati, M.Ag
(19650523 199103 2 010)
100. 2018/2019 SEMESTER GENAP J Drs. Edy Yusuf Nur Samsu Santosa, M.Si
(19671226 199203 1 001)
101. 2018/2019 SEMESTER GENAP K RINDUAN ZAEN
(19700407 199703 1 001)
102. 2018/2019 SEMESTER GENAP L Muhammad Qowim, S.Ag., M.Ag.
(19790819 200604 1 002)
103. 2018/2019 SEMESTER GENAP M Siti Nur Hidayah, S.Th.I., M.Sc.
(19801001 201503 2 003)
104. 2018/2019 SEMESTER GENAP N Miftahus Sa'adah, S.Pd.I., M.Ed.
(19821019 201503 2 002)