Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal
Nama Asing -
Program Studi Pendidikan Agama Islam
Kurikulum PAI 2013
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 3
Semester Paket 1

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2013/2014 SEMESTER GANJIL A Dr. Radjasa, M.Si.
(19560907 198603 1 002)
2. 2013/2014 SEMESTER GANJIL B Dr. Radjasa, M.Si.
(19560907 198603 1 002)
3. 2013/2014 SEMESTER GANJIL C Drs. H. Rofik, M.Ag#198208010000001301
(19650405 199303 1 002)
4. 2013/2014 SEMESTER GANJIL D Drs. H. Rofik, M.Ag#198208010000001301
(19650405 199303 1 002)
5. 2013/2014 SEMESTER GANJIL E Drs. H. Rofik, M.Ag#197307092008012011
(19650405 199303 1 002)
6. 2013/2014 SEMESTER GANJIL F Drs. H. Rofik, M.Ag#197307092008012011
(19650405 199303 1 002)
7. 2014/2015 SEMESTER GANJIL A Dr. Radjasa, M.Si.
(19560907 198603 1 002)
8. 2014/2015 SEMESTER GANJIL B Dr. Radjasa, M.Si.
(19560907 198603 1 002)
9. 2014/2015 SEMESTER GANJIL C Dr. Karwadi, S.Ag, M.Ag
(19710315 199803 1 004)
10. 2014/2015 SEMESTER GANJIL D Dr. Karwadi, S.Ag, M.Ag
(19710315 199803 1 004)
11. 2014/2015 SEMESTER GANJIL E Dr. Karwadi, S.Ag, M.Ag
(19710315 199803 1 004)
12. 2015/2016 SEMESTER GANJIL A H. ABD. MALIK USMAN
(19600601 199903 1 001)
13. 2015/2016 SEMESTER GANJIL B H. ABD. MALIK USMAN
(19600601 199903 1 001)
14. 2015/2016 SEMESTER GANJIL C Drs. Radino, M.Ag.
(19660904 199403 1 001)
15. 2015/2016 SEMESTER GANJIL D Drs. Radino, M.Ag.
(19660904 199403 1 001)
16. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Drs. H. Rofik, M.Ag
(19650405 199303 1 002)
17. 2017/2018 SEMESTER GENAP A NUR SAIDAH
(19750211 200501 2 002)
18. 2018/2019 SEMESTER GENAP A NUR SAIDAH
(19750211 200501 2 002)