Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Sosiologi Keluarga
Nama Asing -
Program Studi Sosiologi Agama
Kurikulum SOSIOLOGI AGAMA 2013
Muatan Mata Kuliah -
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INTI KHUSUS UTAMA
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 3
Semester Paket 4

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

No Kurikulum Lama Kode MK Lama Nama Mata Kuliah Lama
1. SOSIOLOGI AGAMA 2008 SAU 337-3 Sosiologi Keluarga

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2013/2014 SEMESTER GENAP A Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag
(19530611 198603 2 001)
2. 2013/2014 SEMESTER GENAP B Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag
(19530611 198603 2 001)
3. 2013/2014 SEMESTER PENDEK A Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag
(19530611 198603 2 001)
4. 2014/2015 SEMESTER GENAP A Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag
(19530611 198603 2 001)
5. 2014/2015 SEMESTER GENAP B Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag
(19530611 198603 2 001)
6. 2014/2015 SEMESTER PENDEK A Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag
(19530611 198603 2 001)
7. 2015/2016 SEMESTER GENAP A Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag
(19530611 198603 2 001)
8. 2015/2016 SEMESTER GENAP B Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag
(19530611 198603 2 001)
9. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag
(19530611 198603 2 001)
10. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag
(19530611 198603 2 001)
11. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag
(19530611 198603 2 001)
12. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A.
(19740919 200501 2 001)
13. 2018/2019 SEMESTER PENDEK A Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A.
(19740919 200501 2 001)
14. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)