Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Skripsi
Nama Asing -
Program Studi Sosiologi
Kurikulum SOSIOLOGI 2013
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 6
Semester Paket 8

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2013/2014 SEMESTER GANJIL A Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
(19711212 199703 1 002)
2. 2013/2014 SEMESTER GENAP A DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
3. 2013/2014 SEMESTER GENAP B DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
4. 2014/2015 SEMESTER GANJIL A Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
(19711212 199703 1 002)
5. 2014/2015 SEMESTER GANJIL B DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
6. 2014/2015 SEMESTER GANJIL C Dr. Sulistyaningsih, S.Sos., M.Si.
(19761224 200604 2 001)
7. 2014/2015 SEMESTER GANJIL D Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D.
(19711207 200901 1 003)
8. 2014/2015 SEMESTER GANJIL E Dr. Yayan Suryana, M.Ag
(19701013 199803 1 008)
9. 2014/2015 SEMESTER GANJIL F Achmad Zainal Arifin, M.A., Ph.D
(19751118 200801 1 013)
10. 2014/2015 SEMESTER GANJIL G Ambar Sari Dewi, S.Sos, M.Si
(19761210 200801 2 008)
11. 2014/2015 SEMESTER GANJIL H Dr. Muryanti, S.Sos., M.A
(19800829 200901 2 005)
12. 2014/2015 SEMESTER GANJIL I Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si.
(19721018 200501 2 002)
13. 2014/2015 SEMESTER GENAP A Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
(19711212 199703 1 002)
14. 2014/2015 SEMESTER GENAP B DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
15. 2014/2015 SEMESTER GENAP C Dr. Yayan Suryana, M.Ag
(19701013 199803 1 008)
16. 2014/2015 SEMESTER GENAP D Achmad Zainal Arifin, M.A., Ph.D
(19751118 200801 1 013)
17. 2014/2015 SEMESTER GENAP E Dr. Sulistyaningsih, S.Sos., M.Si.
(19761224 200604 2 001)
18. 2014/2015 SEMESTER GENAP F Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D.
(19711207 200901 1 003)
19. 2014/2015 SEMESTER GENAP G Dr. Muryanti, S.Sos., M.A
(19800829 200901 2 005)
20. 2015/2016 SEMESTER GANJIL A Dr. Sulistyaningsih, S.Sos., M.Si.
(19761224 200604 2 001)
21. 2015/2016 SEMESTER GANJIL B DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
22. 2015/2016 SEMESTER GANJIL C Achmad Zainal Arifin, M.A., Ph.D
(19751118 200801 1 013)
23. 2015/2016 SEMESTER GANJIL D Dr. Yayan Suryana, M.Ag
(19701013 199803 1 008)
24. 2015/2016 SEMESTER GANJIL E Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
(19711212 199703 1 002)
25. 2015/2016 SEMESTER GANJIL F Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D.
(19711207 200901 1 003)
26. 2015/2016 SEMESTER GANJIL G Achmad Uzair, S.IP., M.A, Ph.D.
(19780315 201101 1 002)
27. 2015/2016 SEMESTER GENAP A Dr. Sulistyaningsih, S.Sos., M.Si.
(19761224 200604 2 001)
28. 2015/2016 SEMESTER GENAP B DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
29. 2015/2016 SEMESTER GENAP C Achmad Zainal Arifin, M.A., Ph.D
(19751118 200801 1 013)
30. 2015/2016 SEMESTER GENAP D Dr. Yayan Suryana, M.Ag
(19701013 199803 1 008)
31. 2015/2016 SEMESTER GENAP E Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D.
(19711207 200901 1 003)
32. 2015/2016 SEMESTER GENAP F Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si.
(19721018 200501 2 002)
33. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Dr. Sulistyaningsih, S.Sos., M.Si.
(19761224 200604 2 001)
34. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Dr. Yayan Suryana, M.Ag
(19701013 199803 1 008)
35. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si.
(19721018 200501 2 002)
36. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D Achmad Zainal Arifin, M.A., Ph.D
(19751118 200801 1 013)
37. 2016/2017 SEMESTER GANJIL E Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D.
(19711207 200901 1 003)
38. 2016/2017 SEMESTER GANJIL F DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
39. 2016/2017 SEMESTER GANJIL G Dr. Muryanti, S.Sos., M.A
(19800829 200901 2 005)
40. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Achmad Zainal Arifin, M.A., Ph.D
(19751118 200801 1 013)
41. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si.
(19721018 200501 2 002)
42. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Dr. Sulistyaningsih, S.Sos., M.Si.
(19761224 200604 2 001)
43. 2016/2017 SEMESTER GENAP D DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
44. 2016/2017 SEMESTER GENAP E Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D.
(19711207 200901 1 003)
45. 2016/2017 SEMESTER GENAP F Dr. Yayan Suryana, M.Ag
(19701013 199803 1 008)
46. 2016/2017 SEMESTER GENAP G Dr. Muryanti, S.Sos., M.A
(19800829 200901 2 005)
47. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Dr. Sulistyaningsih, S.Sos., M.Si.
(19761224 200604 2 001)
48. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Achmad Zainal Arifin, M.A., Ph.D
(19751118 200801 1 013)
49. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Dr. Yayan Suryana, M.Ag
(19701013 199803 1 008)
50. 2017/2018 SEMESTER GANJIL D Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si.
(19721018 200501 2 002)
51. 2017/2018 SEMESTER GANJIL E Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D.
(19711207 200901 1 003)
52. 2017/2018 SEMESTER GANJIL F Achmad Uzair, S.IP., M.A, Ph.D.
(19780315 201101 1 002)
53. 2017/2018 SEMESTER GANJIL G Dr. Muryanti, S.Sos., M.A
(19800829 200901 2 005)
54. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Dr. Sulistyaningsih, S.Sos., M.Si.
(19761224 200604 2 001)
55. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Dr. Yayan Suryana, M.Ag
(19701013 199803 1 008)
56. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si.
(19721018 200501 2 002)
57. 2017/2018 SEMESTER GENAP D Dr. Muryanti, S.Sos., M.A
(19800829 200901 2 005)
58. 2017/2018 SEMESTER GENAP E Achmad Zainal Arifin, M.A., Ph.D
(19751118 200801 1 013)
59. 2017/2018 SEMESTER GENAP F Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D.
(19711207 200901 1 003)
60. 2017/2018 SEMESTER GENAP G Achmad Uzair, S.IP., M.A, Ph.D.
(19780315 201101 1 002)
61. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Dr. Sulistyaningsih, S.Sos., M.Si.
(19761224 200604 2 001)
62. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Achmad Zainal Arifin, M.A., Ph.D
(19751118 200801 1 013)
63. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Dr. Yayan Suryana, M.Ag
(19701013 199803 1 008)
64. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si.
(19721018 200501 2 002)
65. 2018/2019 SEMESTER GANJIL E Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D.
(19711207 200901 1 003)
66. 2018/2019 SEMESTER GANJIL F Achmad Uzair, S.IP., M.A, Ph.D.
(19780315 201101 1 002)
67. 2018/2019 SEMESTER GANJIL G Dr. Muryanti, S.Sos., M.A
(19800829 200901 2 005)
68. 2018/2019 SEMESTER GANJIL H Astri Hanjarwati, S.Sos., M.A.
(19850502 201503 2 005)
69. 2018/2019 SEMESTER GANJIL I Drs. H. Masdjuri, M.Si.
(19590320 198203 1 001)
70. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Dr. Sulistyaningsih, S.Sos., M.Si.
(19761224 200604 2 001)
71. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Achmad Zainal Arifin, M.A., Ph.D
(19751118 200801 1 013)
72. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si.
(19721018 200501 2 002)
73. 2018/2019 SEMESTER GENAP D Dr. Yayan Suryana, M.Ag
(19701013 199803 1 008)
74. 2018/2019 SEMESTER GENAP E Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D.
(19711207 200901 1 003)
75. 2018/2019 SEMESTER GENAP F Dr. Muryanti, S.Sos., M.A
(19800829 200901 2 005)
76. 2018/2019 SEMESTER GENAP G Achmad Uzair, S.IP., M.A, Ph.D.
(19780315 201101 1 002)
77. 2018/2019 SEMESTER GENAP H Astri Hanjarwati, S.Sos., M.A.
(19850502 201503 2 005)
78. 2018/2019 SEMESTER GENAP I Drs. H. Masdjuri, M.Si.
(19590320 198203 1 001)
79. 2018/2019 SEMESTER GENAP J DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)